Workshops – 16 maig

IMPORTANT
Només es permet inscriure’s a 1 workshop per sessió. En total a 2 workshops per persona. Places limitades.

SESSIÓ 1 HORARI: de 15:30 a 16:30h

Workshop 1

“Emergència a la ciutat – Reptes robòtica” del centre Escola Garbí Pere Vergés Badalona

Categoria: Projectes STEM o STEAM
EN CATALÀ – Al llarg del taller els participants podran muntar diferents parts dels reptes a partir de components ja preparats i programes ja codificats, una vegada muntats provaran el seu funcionament.

Workshop 2

“Make it visible” del centre Escola Vedruna Vall

Categoria: Noves metodologies d’aprenentatge
EN CATALÀ – Procés de sensibilització dels alumnes sobre els hàbits de Consum, la falta de transparència empresarial quan a la informació de la seva traçabilitat, sobre l’origen ètic dels processos productius i la incorporació d’un tercer criteri ètic de consum.

Workshop 3

“Get…set…animation! (Active storytelling in the primary classroom)” del centre Escola Cal·lípolis

Categoria: Nous formats de contingut i activitats amb recursos digitals
EN ANGLÈS – Crear uns curts d’animació d’una forma comunicativa i significativa a les classes de primària. En grups i amb rols cooperatius, ens endinsarem al món de la creació de pel·lícules animades. Aprendrem diferents tècniques i recursos per ajudar als alumnes a fer servir l’storytelling per crear el seu propi curt animat.

Workshop 4

“Generació automàtica de documents del centre amb G Suite” Institut Joan d'Àustria

Categoria: Millores organitzatives mitjançant la tecnologia
EN CATALÀ – Amb les noves tecnologies gratuïtes per a les institucions docents es poden aconseguir de forma eficient documents generats de forma automàtica i personalitzats per al destinatari. El procés d’admissió de l’alumnat es tracta d’un procés clau. És important poder recopilar i proveir de forma automàtica dades acurades i correctes que estaran disponibles per al seu tractament de forma immediata, disminuint les errades en el flux d’informació.

SESSIÓ 2 HORARI: de 17:00 a 18:00h

Workshop 5

“Programació i robòtica 4all. Estratègies d’inclusió” de CREDV – CRE ONCE Barcelona

Categoria: Noves metodologies d’aprenentatge
EN CATALÀ – Els participants tindran l’oportunitat d’experimentar i utilitzar el procés d’aprenentatge que segueixen els alumnes amb discapacitat visual que treballen programació i robòtica en les seves escoles ordinàries i en tallers específics de robòtica.

Workshop 6

“Paisatges d’aprenentatge – Descobrim el nostre entorn amb Genial.ly” de l'Escola GEM

Categoria: Noves metodologies d’aprenentatgee
EN CATALÀ – A partir de l’exposició del nostre projecte amb l’eina Genial.ly, donarem a conèixer una alternativa de presentació de continguts i projectes, atractiva i amena per a l’alumnat. Proporcionarem un espai per a poder experimentar amb aquesta eina in-situ.

Workshop 7

“ThauTV. Una experiència de televisió escolar” de l'Escola Thau Barcelona

Categoria: Nous formats de continguts i activitats amb recursos digitals
EN CATALÀ – El taller quedarà organitzat en tres apartats: contextualització i fonamentació pedagògica del Projecte: origen, motivació, treball de les competències bàsiques, avaluació; explicació del funcionament de Thau TV: aspectes organitzatius, tècnics i tecnològics, formació de mestres i alumnes i graella de programes dins del web de Thau TV i finalment, una sessió pràctica.

Workshop 8

“Projecte d’innovació – pautes de treball comú – TeachersPro – Desenvolupament Competencial Docent” del centre Sopeña Barcelona

Categoria: Millores organitzatives mitjançant la tecnologia
EN CATALÀ/CASTELLÀ – Projecte d’innovació transversal per a la millora contínua de la pràctica docent. Es realitza, en primer lloc, una detecció de necessitats de formació com l’Anàl·lisi de la Pràctica docent vinculada al caràcter propi de la institució a través del Perfil de Sortida de l’alumnat.

ITworldEdu