CONFERÈNCIA INAUGURAL| 16 MAIG 2019 | 9:30 -10:30

Dr. Sugata Mitra

PROFESSOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA | NEWCASTLE UNIVERSITY

A New Literacy

Des de la dècada de 1990, els experiments amb l’educació dels nens ens porten a través d’una sèrie de resultats sorprenents: els nens, en grups, poden formar “sistemes d’autoorganització” que donen com a resultat un aprenentatge emergent, poden aconseguir objectius educatius per si mateixos, poden llegir per si mateixos. Finalment, el més sorprenent de tots: grups de nens amb accés a Internet poden aprendre qualsevol cosa per si mateixos. El mecanisme d’aquest tipus d’aprenentatge sembla similar a l’aparició d’un ordre espontani, o “fenòmens emergents” en sistemes caòtics.

Des dels barris pobres de l’Índia, als pobles de l’Índia i Cambodja, a les escoles pobres de Xile, Argentina, Espanya i Itàlia i Estats Units, a les escoles de Gateshead i les escoles internacionals riques de Washington i Hong Kong, els resultats experimentals de Sugata Mitra mostra una estrany nou futur per a l’aprenentatge. Una redefinició de “saber” i “alfabetització”.

En utilitzar el Premi TED 2013, ha creat set “Escoles en el núvol”, en què els entorns d’aprenentatge autoorganitzats (SOLE) i una “Granny Cloud” de mediadors a Internet interactuen amb nens. Els resultats d’aquest estudi de tres anys són sintetitzats per Sugata en aquesta xerrada.

Comencem per veure per què haurien d’existir les escoles i quins canvis curriculars, pedagògics i d’avaluació seran necessaris en el futur. Albirem una nova alfabetització.

Sugatra Mitra és professor de tecnologia educativa a l’Escola d’Educació, Comunicació i Ciències del Llenguatge a la Universitat de Newcastle, Regne Unit i anteriorment va ser professor visitant al MIT.

Durant els últims 25 anys, el Dr. Mitra ha estat investigant l’aprenentatge dels nens, l’ús i l’impacte d’Internet a l’aprenentatge i l’educació i els efectes de l’aprenentatge auto-organitzat en contextos formals i informals.

Al 2013 va rebre el Premi TED d’ un milió de dólars en reconeixement a la seva feina i per ajudar a construir Escoles al núvol, espais d’aprenentatge creatiu on els nens de tot el món es reuneixin per respondre “grans preguntes”, compartir coneixements i beneficiar-se de l’ajuda i orientació d’educadors en línia

ITworldEdu