Sessions temàtiques – 18 de febrer

Horari: 13:00 a 13:20

SALA 1

SALA 2

SALA 4

Horari: 13:25 a 13:45

SALA 1

SALA 2

Horari: 13:50 a 14:10

AUDITORI

SALA 1

SALA 2

SALA 4

ITworldEdu