SESSIÓ TEMÀTICA

https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2018/04/logos_site_patrocinadors-itworldedu-2018-sense-banner-educaixa.jpg
AUDITORI

17 abril


BigData. La intel·ligència de dades.


ENTITAT

EDUCAIXA- OBRA SOCIAL “LA CAIXA“

IDIOMA

CASTELLÀ


DESCRIPCIÓ

“BIGDATA. La intel·ligència de les dades” és un programa educatiu creat per EduCaixa per donar suport als docents en el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat, a través d’una metodologia basada en el treball cooperatiu i per projectes.
S’adreça a alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i disposa d’una programació didàctica que permet implementar-lo a l’aula a través de tres itineraris diferenciats, amb l’objectiu de facilitar-ne l’adaptació a diversos contextos educatius.

El programa “BIGDATA” contribueix al desenvolupament de la competència digital i les seves dimensions principals:
• Capacitat de fer servir d’una manera autònoma i eficaç els diversos dispositius digitals
• Processament de la informació i creació de continguts
• Comunicació i col·laboració interpersonal
• Actitud responsable en entorns digitals

PONENT

Miriam Goñi

Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat
i professora d’informàtica
AG MUNDET

PONENT

Marcel Invernón

Responsable projecte
FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA“

ALUMNA

Alexia Ávila Ríos

AG MUNDET
ALUMNE

Diego Talavera Serrano

AG MUNDET
ITworldEdu