SESSIÓ TEMÀTICA 1
18 de febrer
13:25h a 13:45h
Sala 4

El repte de l’aprenentatge digital i l’activació de l’aprenentatge

Afrontar el repte de l’aprenentatge actiu de l’alumnat al món digital requereix de la transformació dels processos educatius. Els recursos, la tecnologia i l’enfocament pedagògic ha d’ajudar a aconseguir-ho. Descobrim com amb aulaPlaneta.

Aulaplaneta paloma muñoz

Paloma Muñoz 

Responsable de l’Dept. d’Atenció al professorat i experiència de client

aulaplaneta Cristina Esteve

Cristina Esteve Deu 
Responsable de Formació i Comunitat LID’s (Líders en Innovació Docent d’aulaPlaneta)

Llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona. Treballa en el disseny, organització, coordinació i impartició de cursos de formació i seminaris, de modalitat presencial i online, sobre metodologies actives i estratègies didàctiques per a docents de centres educatius i per a la Universitat Internacional de València.
Treballa amb els docents acompanyant-los en el procés d’aplicació pràctica a l’aula de les estratègies i metodologies treballades en formació, realitzant observacions, avaluacions i assessorament pedagògic.
Participa activament en el procés de detecció de necessitats dels docents per al posterior disseny i desenvolupament de continguts i eines digitals.

SESSIÓ TEMÀTICA 1
Dimarts 5 maig

12:25h a 12:45h
Sala 4

El repte de l’aprenentatge digital i l’activació de l’aprenentatge

Afrontar el repte de l’aprenentatge actiu de l’alumnat al món digital requereix de la transformació dels processos educatius. Els recursos, la tecnologia i l’enfocament pedagògic ha d’ajudar a aconseguir-ho. Descobrim com amb aulaPlaneta.

Aulaplaneta paloma muñoz

Paloma Muñoz 

Responsable de l’Dept. d’Atenció al professorat i experiència de client

aulaplaneta Cristina Esteve

Cristina Esteve Deu 
Responsable de Formació i Comunitat LID’s (Líders en Innovació Docent d’aulaPlaneta)

Llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia per la Universitat de Barcelona. Treballa en el disseny, organització, coordinació i impartició de cursos de formació i seminaris, de modalitat presencial i online, sobre metodologies actives i estratègies didàctiques per a docents de centres educatius i per a la Universitat Internacional de València.
Treballa amb els docents acompanyant-los en el procés d’aplicació pràctica a l’aula de les estratègies i metodologies treballades en formació, realitzant observacions, avaluacions i assessorament pedagògic.
Participa activament en el procés de detecció de necessitats dels docents per al posterior disseny i desenvolupament de continguts i eines digitals.

ITworldEdu