SESSIÓ TEMÀTICA 2
19 de febrer
10:30h a 10:50h
Sala 1

Aprendre per avaluar o avaluar per aprendre? Escape room aulaPlaneta: l’avaluació com a joc

L’avaluació marca com ensenyem i com aprenen els nostres alumnes. Hem de considerar l’avaluació com una eina clau per potenciar l’aprenentatge i anem a descobrir com es pot aconseguir amb un escape room. Gamifiquem l’avaluació

Aulaplaneta paloma muñoz

Paloma Muñoz 

Responsable de l’Dept. d’Atenció al professorat i experiència de client d’aulaplaneta

Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Desenvolupant la seva tasca com a Assessora Pedagògica a aulaPlaneta, captant les necessitats i motivacions dels centres que treballen amb les eines d’aulaPlaneta i articulant de forma interna les millores que siguin necessàries, per acompanyar els docents i a l’equip directiu, en la transformació educativa.

Judit Crespo aulaplaneta

Judit Crespo
Responsable didàctica al Dpto.de formació docent de aulaPlaneta.

Graduada en Pedagogia i Màster en dificultats de l’aprenentatge i trastorns de llenguatge. Desenvolupa la seva tasca com a nexe d’unió entre el centre escolar i l’equip de Desenvolupament, identificant les necessitats i l’ús didàctic de l’professorat, per al posterior disseny i desenvolupament de continguts i eines digitals, adaptant la proposta de aulaPlaneta.

ITworldEdu