SESSIÓ TEMÀTICA
19 de febrer
10:30h a 10:50h
SALA 2

wiris itworldedu

Treu més profit del teu LMS a assignatures STEM

Com pots aconseguir que la teva aula digital “entengui” de matemàtiques i ciències?
Els reptes a l’hora de crear activitats o qüestionaris amb llenguatge matemàtic s’han d’enfocar en satisfer les necessitats de professors i alumnes. Però també en millorar l’ús i l’eficiència de les plataformes digitals d’aprenentatge. I aquests dos objectius són possibles: Wiris Quizzes permet enriquir el procés d’ensenyament-aprenentatge des del teu propi LMS-EVA. Des de la millora en la qualitat dels recursos, l’avaluació de l’alumne, i la implicació de docents i alumnes en l’aprenentatge continu.

Ramon Eixarch Wiris

Ramón Eixarch
CEO

Cofundador i CEO de WIRIS. És Llicenciat en Matemàtiques i expert en l’ús de la tecnologia en el procés d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques, amb especial orientació als escenaris en línia i a distància. La seva trajectòria sempre ha tingut com a principal objectiu la millora de les eines de matemàtiques i ciències en l’educació, en fer possible que el llenguatge i l’escriptura matemàtiques siguin possibles en entorns digitals.

ITworldEdu