PATROCINADOR BRONZE

SEK LAB

És la primera acceleradora vertical de startups innovadores en educació d’àmbit global, una iniciativa de la Institución Educativa SEK amb l’objectiu d’impulsar a les empreses més disruptives en educació. Aquestes reben mentoring, formació, betatesting en col·legis i universitat, visibilitat, connexió amb inversors i poder col·laborar amb la Institución Educativa SEK.

https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2019/05/logo-sek-lab596x390.jpg

WEB CORPORATIVA


Fundada al 1892, la Institución Educativa SEK uneix lideratge, innovació pedagògica i 125 anys de tradició i història.
Els Col·legis Internacionals SEK compten amb més de 5.500 estudiants residents i no residents d’entre 3 i 18 anys d’edat de més de 50 nacionalitats en els seus centres de Madrid, Barcelona, Almeria, Pontevedra, Dublín (Irlanda), Els Alps (França) i Doha (Qatar).
La Universidad Camilo José Cela, per la seva banda, va néixer l’any 2000 com a part de la Institució Educativa SEK i té en la innovació, la interdisciplinarietat i la internacionalitat tres dels seus senyals principals d’identitat.

Més informació: https://seklab.es/

ITworldEdu