PROJECTE “AULA DEL FUTUR“


Auditori

21 març 2017

16:00-16:30

CONSELLERA TÈCNICA UNITAT DE SUPORT A DIRECCIÓ

Laura Morillas

L’AULA DEL FUTUR

En analitzar la societat actual i la manera que tenen els joves d’aprendre en el dia d’avui, observem que ha canviat indubtablement a causa de la irrupció de la tecnologia, per la qual cosa també es fa necessari transformar els sistemes educatius i les metodologies d’ensenyament perquè permetin que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i que el docent no sigui tan sols un transmissor de coneixements sinó un facilitador de l’aprenentatge.
L’Aula del Futur pretén ser un model de referència a l’hora d’aconseguir aquest ambiciós objectiu.https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2017/02/web_laura_morillas.jpg
MÉS INFORMACIÓ

SPEAKER

Laura Morillas

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


ITworldEdu