PRESENTACIÓ
DE LES MILLORS
PRÀCTIQUES
PER PART
DE LES ESCOLES


SALA 6

22 març 2017

09:15 – 10:30

PRÀCTIQUES EDUCATIVESQUE TREBALLEN L’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES

PRESENTA: Francesc Rambla, Tècnic de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya

09:15 – 09:35h
Neus Ferran, Docent i Coordinadora de Qualitat de l’Escola Pia Sant Antoni

PONÈNCIA: Eines de Recerca – Projecte de Recerca
Eines de recerca és una matèria que ajuda a l’alumnat a realitzar el Projecte de Recerca de 4t d’ESO. Les activitats del primer trimestre es plantegen entorn dos eixos APRENDRE a COMPARTIR i aprofitar tot allò que ja està DESCOBERT per assentar les bases de les recerques que farà l’alumnat. L’equip docent a partir del segon trimestre guia i avalua amb ells, amb una rúbrica, la feina que han de fer al llarg dels mesos de gener a juny. Tot el material complementari es troba a una web i està obert per a tothom que el vulgui consultar.

09:40 – 10:00h
Marta Ricart, Professora Secundària i Batxillerat de l’Escorial Vic (Vedruna)

PONÈNCIA: Presentació de l’experiència i els resultats de 3 anys treballant les Ciències a l’ESO amb el suport dels materials de Science Bits i la seva metodologia constructivista de les 5E
Al Col·legi Escorial de Vic aprenem ciències per mitjà d’un model didàctic que ens convida a explorar, raonar i comprendre: el model de les 5E, a partir dels materials de Science Bits. Aquest model inicia l’aprenentatge a partir d’una situació inicial, fa observar, experimentar, pensar i discutir per tal d’arribar a una resposta científica des d’on començar a construir el coneixement. El professor esdevé una guia al llarg del procés, que culmina amb la realització d’un projecte en equip amb el suport d’eines TIC i amb una avaluació que consisteix en aplicar allò après per a resoldre nous reptes.

10:05 – 10:25h
Neus Heras, Directora de l’Institut Vall de Llémena

PONÈNCIA: e2TransFoli, el portafoli digital per a formar joves competents
L’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge. Els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatge i assolir l’èxit. En aquesta línia, s’implementa el projecte que pretén que prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar i els assumeixen com a repte de superació personal.
Els alumnes disposen d’un portafoli digital en el que anoten els seus reptes, estratègies i nivell d’assoliment i presenten evidències dels seus progressos acompanyats de reflexions. També hi guardes eines per aprendre com rúbriques, bases d’orientació i tècniques d’estudi.


ITworldEdu