Kate Atkins ITworldEdu

Connecta

KEYNOTE SPEAKER | 18 FEBRER 2021 | 15:45 – 17:15

Kate Atkins

DIRECTORA ROSENDALE PRIMARY AND RESEARCH SCHOOL

Presa de decisions basant-nos en evidències: l’ús de les dades en educació

És important transformar i adaptar l’educació als nous reptes que se’ns presenten, però és imprescindible que aquest procés de canvi es faci amb sentit, fonament i rigor. És per aquesta raó, que cal promoure la cultura de l’avaluació i l’ús d’evidències, ja que les dades que obtinguem del mesurament en educació, ens proporcionaran informació rellevant i rigorosa que haurem de tenir en compte per a la presa de decisions. L’educació pot aprendre molt de l’ús de dades que fan altres disciplines, com per exemple, l’esport.

En aquesta conferència veurem com el Barça treballa amb el BigData, coneixerem més de prop les Research School i com aquestes fan servir i treballen amb l’evidència i reflexionarem sobre el que l’educació pot aprendre de l’esport en l’ús de dades.

Kate Atkins ha ensenyat al districte londinenc de Lambeth durant més de 25 anys. Va començar la seva carrera docent a Early Years, que continua sent la seva passió. Kate és directora de l’escola primària de Rosendale i directora executiva de Great North Wood Education Trust, un Multi Academy Trust amb una escola secundària local. Kate va dirigir “ReflectED”, un dels primers projectes de recerca dirigits per escoles finançats per la Education Endowment Foundation, també va liderar ‘Connecting Knowledge’, un projecte d’investigació amb seu a Londres que va convertir Rosendale en un centre d’excel·lència per a l’estudi de l’ensenyament. Rosendale ara és una escola d’investigació que dóna suport a les escoles de Londres i d’altres poblacions per implantar la pràctica basada en l’evidència a l’aula i per millorar els resultats de tots els nens.

KEYNOTE SPEAKER | 5 MAIG 2020 | 15:30 – 16:15

Kate Atkins

DIRECTORA ROSENDALE PRIMARY AND RESEARCH SCHOOL

Presa de decisions basant-nos en evidències: l’ús de les dades en educació

És important transformar i adaptar l’educació als nous reptes que se’ns presenten, però és imprescindible que aquest procés de canvi es faci amb sentit, fonament i rigor. És per aquesta raó, que cal promoure la cultura de l’avaluació i l’ús d’evidències, ja que les dades que obtinguem del mesurament en educació, ens proporcionaran informació rellevant i rigorosa que haurem de tenir en compte per a la presa de decisions. L’educació pot aprendre molt de l’ús de dades que fan altres disciplines, com per exemple, l’esport.

En aquesta conferència veurem com el Barça treballa amb el BigData, coneixerem més de prop les Research School i com aquestes fan servir i treballen amb l’evidència i reflexionarem sobre el que l’educació pot aprendre de l’esport en l’ús de dades.

Kate Atkins ha ensenyat al districte londinenc de Lambeth durant més de 25 anys. Va començar la seva carrera docent a Early Years, que continua sent la seva passió. Kate és directora de l’escola primària de Rosendale i directora executiva de Great North Wood Education Trust, un Multi Academy Trust amb una escola secundària local. Kate va dirigir “ReflectED”, un dels primers projectes de recerca dirigits per escoles finançats per la Education Endowment Foundation, també va liderar ‘Connecting Knowledge’, un projecte d’investigació amb seu a Londres que va convertir Rosendale en un centre d’excel·lència per a l’estudi de l’ensenyament. Rosendale ara és una escola d’investigació que dóna suport a les escoles de Londres i d’altres poblacions per implantar la pràctica basada en l’evidència a l’aula i per millorar els resultats de tots els nens.

ITworldEdu