https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2018/03/Ismael_Palacin_web.jpg

Connecta-hi


DINÀMICA D’INTERVENCIONS | 16 ABRIL 2018 | 17:00-19:00

Ismael Palacín

DIRECTOR GENERAL | FUNDACIÓ BOFILL

“TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA I LIDERATGE ECONÒMIC“


Director de la Fundació Jaume Bofill (www.fbofill.cat ), un think-tank independent focalitzat en l’anàlisi, la recerca i la prospectiva dels nous reptes de les polítiques i la innovació per superar les desigualtats socials i educatives.

En les seves anteriors responsabilitats ha estat involucrat en diferents espais de vertebració de les entitats del tercer sector d’acció social. Ha creat i dirigit diferents programes socials i educatius dirigits a col.lectius amb necessitats d’inclusió social, en els camps del treball comunitari, l’èxit escolar, els serveis a infants i famílies, l’orientació i inserció laboral de joves, així com la integració de famílies i joves immigrats.


DESCARREGA’T LA PRESENTACIÓ

V.O.CAT

V.D.CAST


ITworldEdu