ITworldEdu 18 i 19 febrer 2021

L’ITworldEdu és un Summit sobre Innovació tecnològica en l’àmbit educatiu que congrega els màxims representants del sector amb la finalitat de conèixer solucions educatives i reflexionar conjuntament en el món educatiu.

En aquesta edició abordarem com les TIC han de respondre a les necessitats d’aprenentatge amb una vocació de servei a tot l’ecosistema educatiu i des de tots les seves vessants.
Hem de ser capaços d’utilitzar les TIC com a complement i suport imprescindible per a:

 • Promoure una docència i aprenentatge més contextualitzats i significatius;
 • Plantejar una avaluació més formativa que faciliti el seguiment continu del procés d’aprenentatge;
 • Gestionar l’entorn de treball i els recursos necessaris de manera més àgil i eficaç.

Altres dels avantatges que les TIC poden oferir-nos i que són compartits en les dues darreres dècades són: la flexibilitat d’espai i temps, l’adaptació a diferents ritmes d’aprenentatge, la possibilitat de seguir itineraris més personalitzats en relació a les necessitats de formació i els punts de partida dels aprenents.

Es constata que encara basem el recursos educatius des d’una perspectiva molt textual, i per a una transformació real del sistema educatiu ens cal incloure les TIC de manera més decidida i intensa per tal d’utilitzar tot el seu potencial multiformat i multicanal que ens permeti crear un efecte multiplicador, de resposta immediata i atenció més personalitzada.

El Clúster Edutech és l’entitat organitzadora amb la col·laboració d’Eurecat.

Novetats 12a Edició

Principals temàtiques

Temàtiques principals:

 • Personalització de l’aprenentatge.
 • Avaluació formativa (ePortfolio, peer review, rúbriques, autoavaluació).
 • Pedagogies actives i immersives (PBL, Flipped Classroom, GBL, etc.).
 • Realitat virtual i augmentada per a l’aprenentatge.
 • Activitats autèntiques.
 • Aprenentatge basat en la presentació d’evidències (EBL).
 • Disseny i elaboració de recursos digitals d’aprenentatge.
 • Competència digital docent i competència digital de l’estudiant.
 • Gestió del centre i els recursos mitjançant les TIC.

Espai Expositor

L’ITworldEdu tornarà a comptar amb un espai expositor perquè l’assistent pugui conèixer de primera mà totes les novetats i projectes dels patrocinadors.

Si estàs interessat en disposar d’un espai, per a més informació consulta l’apartat “Oportunitats de patrocini”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!