ITworldEdu 16 i 17 maig 2019


L’ITworldEdu és un Summit sobre Innovació tecnològica en l’àmbit educatiu que congrega els màxims representants del sector amb la finalitat de conèixer solucions educatives i reflexionar conjuntament en el món educatiu.

En aquesta edició abordarem com les TIC han de respondre a les necessitats d’aprenentatge amb una vocació de servei a tot l’ecosistema educatiu i des de tots les seves vessants.
Hem de ser capaços d’utilitzar les TIC com a complement i suport imprescindible per a:

 • Promoure una docència i aprenentatge més contextualitzats i significatius;
 • Plantejar una avaluació més formativa que faciliti el seguiment continu del procés d’aprenentatge;
 • Gestionar l’entorn de treball i els recursos necessaris de manera més àgil i eficaç.

Altres dels avantatges que les TIC poden oferir-nos i que són compartits en les dues darreres dècades són: la flexibilitat d’espai i temps, l’adaptació a diferents ritmes d’aprenentatge, la possibilitat de seguir itineraris més personalitzats en relació a les necessitats de formació i els punts de partida dels aprenents.

Es constata que encara basem el recursos educatius des d’una perspectiva molt textual, i per a una transformació real del sistema educatiu ens cal incloure les TIC de manera més decidida i intensa per tal d’utilitzar tot el seu potencial multiformat i multicanal que ens permeti crear un efecte multiplicador, de resposta immediata i atenció més personalitzada.

El Clúster Edutech és l’entitat organitzadora amb la col·laboració d’Eurecat.

NOVETATS 11a EDICIÓ


Principals temàtiques


Temàtiques principals:

 • Personalització de l’aprenentatge.
 • Avaluació formativa (ePortfolio, peer review, rúbriques, autoavaluació).
 • Pedagogies actives i immersives (PBL, Flipped Classroom, GBL, etc.).
 • Realitat virtual i augmentada per a l’aprenentatge.
 • Activitats autèntiques.
 • Aprenentatge basat en la presentació d’evidències (EBL).
 • Disseny i elaboració de recursos digitals d’aprenentatge.
 • Competència digital docent i competència digital de l’estudiant.
 • Gestió del centre i els recursos mitjançant les TIC.

Nou Espai Expositor


L’ITworldEdu tornarà a comptar amb un espai expositor perquè l’assistent pugui conèixer de primera mà totes les novetats i projectes dels patrocinadors.

Si estàs interessat en disposar d’un espai, en breu tindràs més informació sobre les modalitats de patrocini.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!