CONFERÈNCIA PLENÀRIA


AUDITORI

21 març

18:00 – 19:00

ESPECIALISTA EN AUDICIÓ I LLENGUATGE I DIRECTOR PEDAGÒGIC

José Ramón Gamo

LA IMPORTÀNCIA DE LES TIC EN EL MODEL DE NEUROEDUCACIÓ

La neurodidàctica implica la incorporació dels nous coneixements sobre el funcionament del nostre cervell en els processos d’aprenentatge. Aquests coneixements ens permeten la selecció dels mètodes més adequats a l’hora de dur a terme els processos d’ensenyament, així com dissenyar aquests processos i seleccionar les eines més adequades per a la seva implementació i acompanyament.

En aquest marc i atenent a les demandes de la societat del segle XXI, considerem molt rellevant la cultura digital i per tant, l’ús d’aquestes eines i escenaris, en les diferents fases formatives del nostre ciutadans.https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2016/02/web_gamo_josé_ramón.jpg
MÉS INFORMACIÓ

KEYNOTE SPEAKER

José Ramón Gamo

CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA


ITworldEdu