CONFERÈNCIA INAUGURAL


AUDITORI

21 març 2017

10:00 – 11:00

CATEDRÀTIC DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Dr. César Coll

TENDÈNCIES ACTUALS SOBRE LA PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE ESCOLAR

La personalització de l’aprenentatge, entesa com la diversificació de les oportunitats, experiències i recursos d’aprenentatge en funció dels interessos i opcions dels aprenents, és omnipresent en el panorama educatiu contemporani.

La proposta de personalitzar l’aprenentatge escolar apareix en múltiples iniciatives i propostes a tot el món impulsades tant des de les administracions educatives com des de fundacions i institucions sense ànim de lucre, àmbits acadèmics, i associacions de professors.

Sobre aquest teló de fons, la finalitat de la ponència és precisar el concepte de personalització, presentar algunes propostes de personalització de l’aprenentatge escolar i apuntar algunes claus per avançar en aquesta direcció, prestant una especial atenció al paper de les TIC en aquesta tasca.


https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2016/02/web_coll_césar.jpg
MÉS INFORMACIÓ

CATEDRÀTIC DE PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Dra. César Coll

UNIVERSITAT DE BARCELONA


ITworldEdu