Condicions generals d’us i de la contractació


Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini http://itworldedu.cat/ i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació dels serveis a través d’aquest.

El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
1. Informació general del Lloc web

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: EDUTECH CLUSTER.
Seu i establiment: Via Augusta 29, 1er. C.P. 08006- Barcelona (Espanya)
N.I.F.: G-65.961.575
E-mail: info@edutech.cat
Telèfon: 93 595 14 24
Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 50.942
Data de l’acta fundacional: 8/11/2012

2. Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualssevol normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 4. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
 7. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.
 8. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.
 9. No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT (coorganitzadors de l’ITworldEdu) davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT només seran responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tinguin coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part d’EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT.

Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT no coneixen els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fan responsables pels danys que la seva il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de EDUTECH CLUSTER o tercers, sense que pugui entendre’s cedit a l’Usuari cap dret sobre els mateixos.

EDUTECH CLUSTER no representa ni manté acords comercials amb els titulars de les marques dels productes que comercialitza.

EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT comuniquen als Usuaris que desitgin inscriure’s en les ponències anunciades en el Lloc web que qualsevol material proporcionat a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT seguirà sent propietat del seu autor segons la normativa vigent de propietat intel·lectual.

En qualsevol cas, l’Usuari manifesta que el material sotmès a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT no suposa cap vulneració dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers. L’Usuari es compromet a mantenir EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT completament indemnes per qualsevol pena, sanció o reclamació que EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT poguéssin sofrir a resultes de l’incompliment per part de l’Usuari dels drets d’autor de tercers.

6. Procediment de compra d’entrades

Una vegada l’Usuari hagi seleccionat l’esdeveniment ofert a través del Lloc web, aquest haurà d’emplenar les dades de facturació amb les següents dades:

 • Correu electrònic
 • Dades de l’assistent
  •  Nom de l’assistent al congrés
  •  Cognoms de l’assistent al congrés
 •  Dades de facturació
  •  Centre educatiu / Empresa
  •  NIF-CIF
  •  Nom contacte àrea de finances
  •  Email contacte àrea de finances
  •  Ordre de compra
  •  Telèfon
  •  Adreça
  •  Codi postal
  •  Poble / Ciutat
  •  Província
  •  País

L’Usuari serà enllaçat amb la passarel·la de pagament virtual (TPV) de BBVA on podrà seleccionar el mètode de pagament via targeta de crèdit, havent d’emplenar les dades corresponents al mètode de pagament  i procedint al pagament.

Un cop validat el procés de pagament, l’Usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic designada a l’apartat Dades de l’assistent la següent documentació, un cop finalitzi tot el procés de compra i inscripció al congrés:

 1. Email confirmant la correcta finalització del procés de compra amb la informació relativa a l’esdeveniment pel qual s’ha adquirit l’entrada (rebut); el lloc de celebració i la seva data i hora; així com un número de referència de la comanda. Aquest número de referència identifica de manera única la compra efectuada a través del Lloc web i és la forma mitjançant la qual el personal d’EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT identifica la seva compra en cas que hagi de fer-nos alguna consulta.
 2. Email amb un PDF que inclourà una factura per l’import de la comanda amb les dades de facturació introduïdes al formulari previ.
 3. Email amb confirmació de la inscripció al congrés ITworldEdu.

EDUTECH CLUSTER I FUNDACIÓ EURECAT guardaran prova electrònica de la contractació efectuada per l’Usuari, si bé no estarà a la disposició d’aquest.

7. Protecció de dades

Responsable del Tractament:

 • Responsable: EDUTECH CLUSTER
 • NIF: G-65.961.575
 • Domicili social: Via Augusta 29, 1er. C.P. 08006- Barcelona (Espanya)
 • Correu Electrònic: info@edutech.cat

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la compra d’entrades, així com poder enviar comunicacions comercials o/i newsletter, sempre que ho consenteixi.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: Les dades seran cedides, sempre que l’Usuari així o consenteixi, a  EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT. No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Via Augusta 29, 1er. C.P. 08006- Barcelona (Espanya), o correu electrònic a info@edutech.cat.

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a info@edutech.cat.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

8. Correcció i identificació d’errors en la introducció dels dades

Quan l’Usuari oblidi emplenar alguna dada marcada com a obligatòria mitjançant un asterisc vermell en el formulari per a la compra d’entrades, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins haver-la emplenat. Un missatge a la part superior de la pantalla indicarà els camps pendents de completar així com l’acceptació dels termes i condicions.

9. Lliurament de les entrades

La retirada de les entrades s’efectuarà directament a les taules d’acreditació del lloc en el qual se celebri l’esdeveniment: en aquest cas, i de manera imprescindible, un document d’identificació vàlid per a la recollida de les mateixes (D.N.I. o passaports). La retirada de les entrades en taquilla podrà realitzar-se des del mateix dia de celebració de l’esdeveniment i sempre en horari d’obertura.

10. Preu i despeses de enviament

Els preus que s’indiquen respecte a cada entrada estan exempts de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en virtut de l’article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit i s’expressen en la moneda Euro (€).

11. Enviament de factures

L’Usuari sap i accepta que EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT només li enviaran la seva factura al correu electrònic que hagi facilitat durant el procés de registre.

12. Dret de desistiment

L’Usuari ha d’assegurar-se fefaentment abans de tramitar la compra de les entrades de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades adquirides una vegada realitzada la compra. No poder assistir a l’esdeveniment o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que permetin la seva devolució. Només podran anul·lar-se entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT. En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en estar exclòs l’exercici del mateix.

No obstant l’anterior, quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament, utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el titular de la mateixa podrà sol·licitar l’anul·lació del càrrec a EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT sempre que s’acrediti la prèvia presentació de denúncia per aquests fets. En aquest cas, la devolució de l’import de les entrades es realitzarà mitjançant reclamació per escrit, a la qual hauran d’acompanyar-se els documents (denúncia) que acreditin la pèrdua o robatori de la targeta amb la qual es va efectuar el pagament.

13. Queixes, reclamacions i sol·licituds de informació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació al Servei d’Atenció al Client d’EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT utilitzant per això qualsevol de les següents vies: Enviant un correu electrònic a l’adreça itworldedu@eurecat.org

Trucant al telèfon 93 238 14 00, de dilluns a dijous (de 09:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h) i divendres de 09:00 a 15:00h.

EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT donaran resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT lliuraran a l’Usuari una clau identificativa i un justificant per escrit, mitjançant correu electrònic perquè aquell tingui constància de la seva queixa o reclamació.

14. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

15. Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

16. Jurisdicció competent

En cas de litigi entre EDUTECH CLUSTER i FUNDACIÓ EURECAT amb l’Usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili d’EDUTECH CLUSTER, o bé davant els tribunals del lloc on l’Usuari estigui domiciliat.

 

ITworldEdu