CONVOCATÒRIA TANCADA


En aquesta nova edició, tornem a organitzar tallers d’innovació (Workshops) de 50’ de durada eminentment pràctics i que versin sobre les principals tecnologies i metodologies emergents presents ja a les escoles i a les aules.

Enguany els workshops van adreçats als docents en aquelles categories que fan referència directa a grans tendències tecnopedagògiques i de transformació digital (categories 1, 2 i 3), i també als equips directius mitjançant una categoria específica que tracti les millores organitzatives mitjançant la tecnologia (categoria 4).

El paper de les noves tecnologies en el sector educatiu forma part de la majoria dels plans estratègics de les organitzacions educatives. El paisatge d’aplicacions, dispositius, connectivitat i docents amb coneixements diversos cada vegada és més complex, i els pressupostos que s’hi destinen s’incrementen cada any. Per tant, és necessària una planificació precisa i tenir les idees clares per definir les polítiques en relació a l’ús de noves tecnologies a les escoles. Justament per aquest motiu, hem afegit una nova modalitat de tallers orientada al govern de les tecnologies en centres educatius.

Així mateix, com en edicions anteriors, tot i que el congrés té un focus evidentment tecnològic, no volem parlar només de tecnologia de forma isolada, sinó que la volem veure sempre dins el context d’un projecte, al servei d’una idea o com a palanca per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat o de l’organització escolar. I, sobretot… veure i “tastar” noves idees de transformació digital aplicades a l’educació de la mà dels principals protagonistes de l’acte educatiu: els nostres alumnes.

L’onzena edició de l’ITworldEdu, punt de trobada de professionals del sector de la Educació i de les TIC, vol mostrar les experiències educatives més innovadores en format de taller en les següents categories:


Categories


https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2019/03/categoria1_projectesSTEM.jpg

CATEGORIA 1
DOCENTS

STEM o STEAM

Què busquem:
Projectes que, amb la finalitat de cercar el foment de les vocacions cientifico-tecnològiques entre els estudiants, s’han anat incorporant els aspectes de gènere, la integració de continguts curriculars a través d’un enfocament multidisciplinari o el foment d’un aprenentatge basat en el desenvolupament d’habilitats i competències.

En STEM, acrònim en anglès per a Ciències Naturals, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, es classifiquen aquelles iniciatives o projectes educatius que pretenen aprofitar les característiques comunes d’aquestes quatre matèries per desenvolupar un enfocament interdisciplinari.

També es valoraran aquells projectes que busquen potenciar una dimensió més artística (STEAM), a través del desenvolupament dels aspectes més creatius de la ciència i la tecnologia.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com els de Robòtica i pensament computacional; Impressió 3D o Espais Maker (DIY).

https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2019/03/categoria2_novesmetodologies.jpg

CATEGORIA 2
DOCENTS

Noves metodologies d’aprenentatge

Què busquem:
Experiències didàctiques i pràctiques educatives d’aula amb el suport de la tecnologia fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Experiències didàctiques i pràctiques educatives que permeten fomentar, entre d’altres, principalment la socialització, l’atenció individual i l’autonomia personal de l’alumnat.

A banda, es valoraran també aquells projectes que han permès, per mitjà de la tecnologia, una millor optimització de l’organització escolar dels temps i/o de l’espai educatiu i, conseqüentment, una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com l’ABP; l’aprenentatge cooperatiu amb suport tecnològic; la Gamificació; Breakout Edu o la Flipped-Classroom.

https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2019/03/categoria3_nousformats.jpg

CATEGORIA 3
DOCENTS

Nous formats
de continguts
i activitats
amb recursos digitals

Què busquem:
Projectes, experiències didàctiques i pràctiques educatives d’aula amb el suport de la tecnologia i que estiguin assajant amb nous formats de continguts o amb formats de continguts més enllà del text.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com Videotutorials; Realitat virtual; Creació d’interactius educatius; Realitat augmentada; Creació d’apps (mobilitat) o la Ràdio escolar (podcasts).

https://itworldedu.com/wp-content/uploads/2019/03/Categoria4_web_reduit.jpg

CATEGORIA 4
EQUIPS DIRECTIUS

Millores organitzatives
mitjançant la tecnologia

Què busquem:
Projectes o iniciatives que abastin l’àmbit global de l’escola i que impactin de forma generalitzada en l’aprenentatge de tots els alumnes. Caldrà explicar quina política en relació a l’ús de la tecnologia s’ha desenvolupat.

En aquesta categoria també hi consten temàtiques o projectes com la Qualitat educativa, l’Anàlisi de dades (Tècniques Big Data) o la Millora basada en mesures i evidències.


Procés de selecció de candidatures


Convocatòria tancada

Consulta les bases per participar al formulari online de registre de projectes.
El formulari permet guardar la informació i continuar més endavant mitjançant una contrasenya que rebràs si tries l’opció “Save my progress and resume later“.Idiomes

Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès.
Important: els workshops no disposaran de traducció simultània.Avaluació de les candidatures

El Comitè Científic de l’ITworldEdu revisarà totes les candidatures rebudes i seleccionarà les propostes que s’ajustin més als criteris d’avaluació proposats.Confirmació de participació

L’organització comunicarà quines han estat les candidatures seleccionades per participar en el congrés en el termini de 2 setmanes des del 27 de gener. Molta sort a tots els participants!Com participar-hi? Omplint el formulari!

Per participar en el Call for Workshops, caldrà proporcionar en un formulari la següent informació relativa del centre educatiu, de l’experiència original i del Taller-Workshop:

1. Dades del centre participant

Nom del contacte, Càrrec, Email, Telèfon, Centre educatiu, Codi del centre educatiu, Ciutat, Codi postal, Província, País


2. Dades de l’experiència o projecte educatiu — Categories 1, 2, 3

1. Tria de categories

Categoria de Projectes STEM o STEAM
Categoria de Noves metodologies d’aprenentatge
Categoria de Nous formats de continguts i activitats amb recursos digitals

2. Títol
3. Persones implicades en l’experiència o projecte (Noms i càrrecs dins la institució)
4. Nivell o nivells educatius objectiu als que es dirigeix l’experiència o projecte que treballareu en el taller
5. Breu descripció (màx. 100 paraules)
6. Avaluació de l’experiència de centre. Valoracions per part de mestres, alumnes i famílies. Possibles incidències. Impacte en la dinàmica del centre. Indicadors d’èxit.
7. Nom de l’empresa proveïdora o desenvolupadora de la solució que hi dóna suport, si s’escau
8. Enllaços a materials didàctics (pdf, web, ..)

2. Dades de l’experiència o projecte educatiu — Categoria 4

1. Títol
2. Persones implicades en l’experiència o projecte (Noms i càrrecs dins la institució)
3. Breu descripció (màx. 100 paraules)
4. Recursos del projecte
5. Calendari i metodologia
6. Factors clau de l’èxit.
7. Impacte en:

a. L’aprenentatge
b. El desenvolupament professional
c. La millora en l’organització


3. Dades del WorkShop

1. Títol
2. Idioma amb el qual s’impartirà el taller (català, castellà o anglès)
3. Formadors que portaran a terme el taller
4. Objectius competencials que es pretenen assolir
5. Continguts a tractar
6. Descripció del taller i parts de què constarà
7. Activitats de desenvolupar durant el taller
8. Material i espai que es necessitarà
9. Al final del taller (50 minuts), què s’emportaran els participants (què seran capaços de fer?)

10. Enllaç a vídeo explicatiu:

Es proposa que expliqueu en un breu vídeo (3 min màxim) l’origen de la proposta i una breu justificació, així com el procés de disseny i planificació del desenvolupament del taller.

El vídeo ha de poder respondre a les següents preguntes:

Quines parts tindrà el taller? Com us l’imagineu? Quins objectius cerqueu? Quins continguts abordareu? Quines activitats hi haurà? Què faran els participants? Què acabaran aprenent al final del taller? Quin material necessiteu?

Criteris d’avaluació


El Comitè Científic avaluarà i seleccionarà els projectes en les 3 categories d’acord amb els següents criteris:


1. Criteris que es desprenen dels 7 principis de l’OCDE …………………………. 40%

a. Grau d’autonomia i de protagonisme de l’alumne
b. Treball cooperatiu
c. Emocions i motivació
d. Personalització
e. Regulació positiva i de l’esforç
f. Avaluació formativa i congruent amb els objectius
g. Connexions horitzontals entre àrees i matèries
h. Amplitud de les competències

2. Organització i rol dels recursos tecnològics ………………………………………. 20%

a. Optimització de l’organització escolar dels temps
b. Optimització de l’espai educatiu
c. Millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge
d. Participació de la comunitat educativa

3. Innovació i originalitat del projecte …………………………………………………… 10%
4. Facilitat d’implementació a l’aula ………………………………………………………. 10%
5. Transversalitat (abast de diferents etapes educatives) ……………………… 10%
6. Resultats assolits i valoració global …………………………………………………… 10%


Contacteu a l’adreça itworldedu@eurecat.org per a qualsevol dubte relacionat amb el Call for Workshops.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!