Angel Castiñeira

Conecta

PANEL DE CLOENDA | 2 JULIOL  2020 | 12:30 – 14:15

Angel Castiñeira

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA DE LIDERATGE I PROFESSOR TITULAR DEL DEPARTAMENT DE SOCIETAT, POLÍTICA I SOSTENIBILITAT | ESADE-URL

Director de l’Observatori de Valors (Fundació Lluís Carulla) des de 2007. Director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE-URL (des de 2006). Director de Departament de Ciències Socials d’ESADE-URL (entre els anys 2005 i 2014). Professor titular de Departament de Ciències Socials d’ESADE-URL (des de 1993). Director de Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (Generalitat de Catalunya, 1998-2004).
Professor de Filosofia Contemporània de la Universitat Ramon Llull (1990-1994). Director de la col·lecció ‘Temes Contemporanis’, de l’editorial Proa (1994-2004). Director de ‘IDEES, Revista de Temes Contemporanis’ (1999-2004). Catedràtic de Filosofia de Batxillerat (1981-1989).
La meva activitat docent a ESADE ocupa el període que va des de 1993 fins al present. M’he especialitzat en diversos camps:

  • La filosofia social i l’anàlisi de l’entorn.
  • La filosofia política (pensament geopolític, teories de la justícia, política i govern; multiculturalisme i immigració; nacionalisme i federalisme, la societat civil, l’Estat de benestar i el capital social; els corrents ideològics contemporànies).
  • L’ètica aplicada (aspectes relacionats amb l’ètica de l’empresa i el treball amb valors dins de les organitzacions, així com la relació entre valors i lideratge).
  • L’exercici de l’lideratge i el seu component axiològic
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!