PATROCINADOR BRONZE

AIR-FI

Air-Fi ajuda a les organitzacions amb alts requeriments de comunicacions dels seus usuaris mòbils -sigui en cobertura, densitat, rendiment, localització i/o seguretat-, a oferir una experiència wireless d’alt valor afegit a la comunicació amb els seus públics a través de la infraestructura Wi-Fi i aplicacions sectorials

air-fi

L’aula connectada i la mobilitat han deixat de ser un repte per convertir-se en un requeriment per tal de poder disposar de continguts interactius dins d’un entorn col.laboratiu a les aules.

L’alumne pren protagonisme front a la classe magistral de forma que els estudiants participen en diferents zones (Thinking, Design, Maker i Stage), en les que desenvolupen diferents capacitats recolzant-se per a això en una connectivitat inalàmbrica d’altes prestacions que proveeixen de continguts de forma interactiva.

Seguint els principis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) els alumnes es converteixen en protagonistes de la seva pròpia educació amb continguts interactius disponibles en model Cloud amb alts requeriments d’infraestructura WiFi.

Per a més informació: www.air-fi.es

ITworldEdu