WORKSHOP 7
16 MAIG
17:00-18:00

NOUS FORMATS DE CONTINGUTS I ACTIVITATS AMB RECURSOS DIGITALS 

ESCOLA THAU BARCELONA

“ThauTV. Una experiència de televisió escolar”

DESCRIPCIÓ
El taller quedarà organitzat en tres apartats:

  1. Contextualització i fonamentació pedagògica del Projecte: origen, motivació, treball de les competències bàsiques, avaluació…
  2. Explicació del funcionament de Thau TV: aspectes organitzatius, tècnics i tecnològics, formació de mestres i alumnes i graella de programes dins del web de Thau TV.
  3. Sessió pràctica:

Elaboració en directe, per part d’un equip d’alumnes de l’escola, d’una peça informativa pel telenotícies de ThauTV.

Telenotícies de ThauTV. Visualització de la producció televisiva al final de la sessió.

Els participants al workshop podran experimentar en la creació d’un vídeo utilitzant un fons croma i/o en una realització Multicam. També podran preguntar i parlar amb els alumnes durant la fase final d’edició de la peça informativa

OBJECTIUS COMPETENCIALS A ACONSEGUIR
Àmbil digital: Saber usar els dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar, usant aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Àmbit llingüístic: Treballar l’expressió oral en totes les seves dimensions (ús de la veu, del llenguatge no verbal…) i l’expressió escrita (preparació i comprensió de textos i guions per a les produccions televisives).

Àmbit artístic: Saber emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques.

Àmbit educació en valors: Aprendre a treballar cooperativament i col·laborativament, respectant les opinions dels altres, aplicant el diàleg com a eina d’entesa.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER
Després de la fase explicativa i mentre els alumnes treballen per a aconseguir realitzar la producció televisiva prevista, s’organitzaran tres racons en els quals els participants al workshop viuran una experiència pràctica d’enregistrament d’un clip usant un fons croma, una realització Multicam i un intercanvi d’impressions amb els alumnes que estaran finalitzant la peça informativa.

IDIOMA
Català

NIVELS EDUCATIUS
Tots

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR
Cap material en escpecífic

VÍDEO PROMO

Agustí Olivares

Director
Escola Thau Barcelona

Marc Planes

Tutor
Escola Thau Barcelona

Miquel Pagès

Tutor
Escola Thau Barcelona

ITworldEdu