WORKSHOP 5
16 MAIG
17:00 a 18:00

NOVES METODOLOGIES D’APRENENTATGE

CREDV – CRE ONCE BARCELONA

Programació i robòtica 4all. Estratègies d’inclusió

DESCRIPCIÓ
Els participants tindran l’oportunitat d’experimentar i utilitzar el procés d’aprenentatge que segueixen els alumnes amb discapacitat visual que treballen programació i robòtica en les seves escoles ordinàries i en tallers específics de robòtica.

Mostrarem la utilització de metodologies alternatives (adaptació de materials, utilització de codi, construcció de robots amb instruccions més entenedores…) per treballar en Tallers de LEGO WEDO, MINSTORMS, Mbot, etc.

Aquestes experiències mostraran l’aprenentatge col·laboratiu (entre l’alumne vident i el company amb discapacitat visual), l’aplicació directa d’un entorn personalitzat d’aprenentatge, … en definitiva, un treball global motivador que fomenta la creativitat i l’autonomia de l’alumnat amb discapacitat visual gràcies a l’adaptació dels materials o la tecnologia accessible seleccionada.

El taller constarà d’una part inicial d’exposició de l’experiència, una segona part de simulació per poder posar en pràctica les metodologies i una tercera part de posta en comú de l’experiència.

OBJECTIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

Mostrar la nostra experiència pot ajudar a altres professionals a utilitzar la tecnologia sabent que hi ha altres maneres d’aprendre i d’afrontar els diferents reptes que ens planteja l’aula tenint present la diversitat d’estudiants.

Seria com un Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) per al docent. Què passaria si a la teva aula hi hagués un alumne amb discapacitat visual? Com incorporaries i quins canvis metodològics podries aplicar en el món de la tecnologia? Creus que aquestes estratègies serien aplicables a altres alumnes?

Es pretén sensibilitzar al professorat per tal que en aquesta innovació tecnològica es busquin els recursos que millor s’adeqüin als alumnes. L’alumne ha de ser el centre de l’aprenentatge. Tots ells poden tenir un paper actiu si els materials i les tecnologies utilitzades són les adients i les més accessibles.

Ens agradaria contribuir a millorar la competència metodològica del docent aportant suggeriments i estratègies de treball. I en la seva competència interpersonal ajudar-lo a ser flexible adaptant-se a un mon inclusiu, capaç de resoldre els reptes, essent creatiu i treballant en equip.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT  EL TALLER

  • Mostra del treball / experiència.
  • Construïm un robot amb ulleres de simulació.
  • Utilització de diferents estratègies.
  • Programem un robot amb ulleres de simulació.
  • Utilització de diferents estratègies i adaptacions.
  • Activació de l’accessibilitat dels dispositius mòbils (veu i magnificació).
  • Reflexió sobre l’experiència viscuda.

IDIOMA
Català

NIVELLS EDUCATIUS
Infantil, primària y secundària

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

Tablet o telèfon mòbil.
Portar instal·lades les següents APPS:

VÍDEO PROMO

Mª Teresa Corbella

Coordinadora Servei TIC
CREDV – CRE ONCE BARCELONA

Sílvia Boix

 ITB Instructora Tiflotècnica
CREDV – CRE ONCE BARCELONA

ITworldEdu