WORKSHOP 3
16 MAIG
15:30 a 16:30

NOUS FORMATS DE CONTINGUT I ACTIVITATS AMB RECURSOS DIGITALS 

ESCOLA CAL·LÍPOLIS

Get…set…ANIMaction! (Active storytelling in the primary classroom)

DESCRIPCIÓ
“get…set…ANIMaction!” tractarà de crear uns curts d’animació d’una forma comunicativa i significativa a les classes de primària. Mitjançant grups i rols cooperatius, ens endinsarem al món de la creació de pel·lícules animades. Al workshop, aprendrem diferents tècniques i recursos per ajudar als alumnes a fer servir l’storytelling per crear el seu propi curt animat. Intentarem ensenyar les tècniques d’animació més importants des dels mètodes antics de crear pel·licules animades, fins els més nous com la realitat augmentada i el croma. Tot en aquest BreakOUT. Llums…càmera…ANIMaction!

OBJETIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

  • Millorar les competències comunicatives en l’anglès de l’estudiant
  • Utilitzar l’anglès en diferents àrees, extrapolable a situacions de fora de l’escola
  • Desenvolupar activitats per millorar les competències digitals dels estudiants en la planificació, preparació i edició de curts.
  • Introduir l’ús de pissarres digitals, programació amb Sratch i la robòtica per escoltar, explicar històries i realitzar activitats diferents i significatives per millorar la competència digital.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER
BreakOUT amb diferents reptes: Taumatropo, FlipBooks, Zoetropes, Realitat Augmentada, Chroma, Robotics i Stop motion amb lego

IDIOMA
Anglès

NIVELLS EDUCATIUS
Primària

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

Mòbil o tauleta amb les següents aplicacions instal·lades:

VÍDEO PROMO

Elena Vercher

English Teacher
Escola Cal·lípolis

ITworldEdu