WORKSHOP 2
16 MAIG
15:30-16:30

NOVES METODOLOGIES D’APRENENTATGE

ESCOLA VEDRUNA VALL

Make it visible

DESCRIPCIÓ

S’explicarà la seqüència i la manera de treballar:

  1. Procés de sensibilització dels alumnes sobre els hàbits de Consum, la falta de transparència empresarial quan a la informació de la seva traçabilitat, sobre l’origen ètic dels processos productius i la incorporació d’un 3r criteri ètic de consum.
  2. Identificació de la Tecnologia NFC o d’altres similiars com a element que possibilita actualment i des de terminals mòbils una major quantitat d’informació envers la traçabilitat i l’origen ètic del producte.
  3.  Generació d’una matriu de l’origen ètic del producte en forma de formulari que generi un sistema de punts de l’etiquetatge intel·ligent.
  4. Interpretació del Sistema Democràtic i Parlamentari com a generador de Lleis que regulen les relacions entre persones (físiques i jurídiques) i que ha de regular el mercat.
  5. Generació d’una ILP sobre la Traçabilitat i l’Etiquetatage Ètic i presentació efectiva de la mateixa a seu Parlamentària.

OBJECTIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

Sensibilitzar l’alumnat en hàbits de consum socials, sostenibles i més solidaris.

  • Alimentar l’esperit crític de l’alumnat envers els processos productius dels béns de consum.
  • Alimentar l’esperit crític quant a l’opacitat de les marques en el seu etiquetatge i traçabilitat.
  • Interpretar formes de participació ciutadana i estimular-la.
  • Reconèixer el sistema democràtic (Separació de Poders, Sistema Parlamentari, Processos legislatius…) per generar una eina legislativa pròpia de participació ciutadana (ILP) i presentar-la de manera efectiva i no fictícia.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER

Es farà una mostra sobre com utilitzar la tecnologia NFC.

IDIOMA
Català

NIVELLS EDUCATIUS
2n ESO

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

Ordenador portàtil, tablet o llibreta per prendre apunts de la sessió

VÍDEO PROMO

Esther Rodríguez

Professora de matemàtiques
Escola Vedruna Vall

Marc Ballestar

Professor de Ciències Socials
Escola Vedruna Vall

ITworldEdu